Speeltuin Noordse Park is in zelfbeheer bij de nieuwe buurtorganisatie Stichting Speelruimte Noordse Park. Wethouder Everhardt droeg 13 september 2017 symbolisch de sleutel over van Sociaal Makel Organisatie Me’kaar en hiermee brengt Noordse Park nieuw speeltuinenbeleid in praktijk: “Noordse Park maken we samen!”

Utrecht is al jaren bezig met de omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. In de speeltuinwereld is dat niet anders. Een bonte club van gemeenteambtenaren, ondernemers, welzijnswerkers, ouders en kinderen zochten tijdens een stadsbreed onderzoek met elkaar naar de ideale speeltuin van de toekomst. Het onderzoek resulteerde in het beleidskader ‘Speelruimte maken we samen’ en pleit voor integraal beheer van de speeltuinen vanuit de locatie zelf door buurtorganisaties.

Door de samenwerking tijdens het onderzoek kwamen de ondernemende bewoners van de Utrechtse speeltuinen in beeld. In Noordse Park maakte Janneke Baan, sociaal makelaar van Me’kaar, de weg vrij voor Saskia en Marijke om als speeltuinmakers de reorganisatie verder vorm te geven. Inmiddels is er weer een nieuw team.

Sofie is Speeltuinmaker, Tim doet het onderhoud, Dita zit in het bestuur, Emmy, Mohamad, Steve, Funda, Marta, Gysbert, Nabil, Dunja, Marian, Maureen en Lisa zijn de sociaal beheerders, Mohamed, Emiliano en Rob zijn onze tuinmannen, Janneke is secretaris, Agatha is de beheerder van de moestuin en de keuken, Sander is voorzitter van het bestuur, Miriam en Lyubov openen elke zondagochtend Anousjka zit ook in het bestuur, Luca zorgt voor de programmering en Davit komt elke week vanuit SportUtrecht om streetsport te organiseren.

​De reorganisatie maakt een frisse kijk op het speeltuinleven los. De buurt van Noordse Park verandert in hoog tempo. Zien we dat voldoende terug in de speeltuin? Het was te rustig in de speeltuin. Komt dat door het andere spelgedrag van kinderen die uren per dag achter hun schermen kunnen doorbrengen? Of sluit het aanbod van de speeltuin niet goed meer aan op hun wensen? De speeltuinmakers werken stap voor stap door aan organisatie, locatie en aanbod.

Nu is er een buurtorganisatie van meer dan 68 betrokken buurtbewoners, georganiseerd via een eigen rechtsvorm: stichting Speelruimte Noordse Park met een bestuur van vijf betrokken bewoners. Scholieren lopen stage bij ons. Vluchtelingen leren al doende Nederlands in de speeltuin en mensen die door leeftijd of gezondheidsklachten thuis zitten. Gelukkig kan Noordse Park dan een beroep doen op het brede netwerk om weer verder te komen.

Speeltuin Noordse Park zoekt nog vrijwilligers om mee te helpen in de keuken of op zaterdag dieren te voeren. Kijk op de website van de Vrijwilligerscentrale Utrecht klik hier