De Noordwester

www.denoordwester.com

De Noordwester is een onafhankelijke buurtkrant voor iedereen in Ondiep en Pijlsweerd. De krant verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van Stichting De Noordwester. De krant verschijnt in een oplage van 11.000 exemplaren en is er voor iedereen in de Utrechtse wijken Ondiep en Pijlsweerd en heeft als doel het gedrukte communicatiemiddel te zijn dat ontbrak in deze buurt.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuws. Dus hebt u nieuws of een reactie voor ons? Neem dan contact op met De Noordwester redactie via redactie@denoordwester.com

Wijkburo Noordwest

www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordwest/

Het wijkburo is het aanspreekpunt van de gemeente in de wijk. Wijkburo Noordwest is er voor iedereen die in de wijk woont of werkt. U kunt bij het Wijkburo onder andere terecht voor vragen over de gemeente, het indienen van ideeën voor het verbeteren van de wijk en informatie over alles wat er in de buurt of straat speelt. Ook voor meldingen over achterstallig onderhoud van speelplekken, straten en groen, overlastsituaties, veiligheid en verkeer, een afspraak met de wijkwethouder of contact met de wijkraad Noordwest bent u bij het Wijkburo aan het juiste adres.

Mitros

www.mitros.nl

Het merendeel van de woningen in de Noordse Parkbuurt is sociale huur. Deze zijn in bezit van woningcorporatie Mitros. Mitros is van plan deze woningen in de verkoop te doen. Dat betekent dat de huidige bewoners hun woning kunnen kopen. Wilt u dat niet dan mag u gewoon blijven huren. In dat geval wordt uw woning pas te koop aangeboden wanneer u verhuisd bent.

Selvester van den Hoek is de buurtbeheerder van Mitros en aanspreekpunt voor de huurders in de Noordse Parkbuurt. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-4600 0794.

Sociaal Makelaars Dock Utrecht

www.dock.nl

Dock is een sociaal makelorganisatie. De sociaal makelaars bouwen aan duurzame relaties in de buurt, samen met de bewoners, professionals en instanties. De sociaal makelaars verzamelen en delen  kennis, verbinden partijen met elkaar en bouwen aan sociale netwerken. Meer informatie over wat een sociaal makelaar voor u kan betekenen is te vinden op de website van Dock. Hier vind je hun contactgegevens of bel 030-2004080

Wijkagent

De wijkagent voor onze buurt werkt vanuit het politiebureau op de Kaap Hoorndreef 3, maar is natuurlijk ook vaak in de wijk te vinden. De wijkagent is te bereiken via telefoonnummer 0900-8844.

Buurtteam Ondiep-Pijlsweerd

www.buurtteamsutrecht.nl/buurtteam-ondiep-pijlsweerd

Omdat in 2015 de zorg in Nederland verandert, zijn in Utrecht buurtteams gestart. Zo ook in Ondiep-Pijlsweerd voor bewoners van de buurten Pijlsweerd, Nijenoord en omgeving, Ondiep, 2e Daalsebuurt en Egelantierstraat. Het buurtteam helpt inwoners, gezinnen, jongeren en ouderen met verschillende vragen of problemen die ze (tijdelijk) niet meer goed zelf kunnen oplossen. Bijvoorbeeld als er geldproblemen (schulden) zijn of problemen in het gezin of op school. Of als er zorgen zijn over opvoeding, huisvesting, gezondheid, echtscheiding, overlast, werk of eenzaamheid. Het kan ook een combinatie zijn. Het Buurtteam is ook te vinden op de basisscholen in de wijk. Spreekuur Buurtteam op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur op de Balkstraat 31. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Balkstraat 31
3513 XL Utrecht
telefoon: 030 7400 502

e-mail: ondieppijlsweerd@buurtteamsutrecht.nl