Vanaf 14 mei 2020 start Mitros en Aannemer van Lochem Nederland met onderhoudswerkzaamheden in de Noordse Parkbuurt. Er worden steigers geplaatst in de voor- en achtertuin.

  

Vanaf donderdag 14 mei (en niet woensdag 13 mei zoals in de brief van Van Lochem Nederland staat) starten de plaatsing van steigers in de Schouwweteringstraat 1-9. Vanaf maandag 18 mei starten de schilderwerkzaamheden. De andere straten volgen daarna.

Inmiddels is het september en zijn de steigers neergezet in de Engelen van Pijlsweertstraat.

Als er problemen zijn ivm schade aan bv. voor- en achtertuinen, aan overlast door communicatie of draaien van versterkte muziek (dit is niet toegestaan) meld je dan bij één van de projectleiders Justin van Rijswijk en voorman Mitchell de Caes Tel 06-11738668 justin@vanlochem.nl

Of neem contact op met de BC Noordse Park contactpersonen:

Hans Bosman 

Wilma Bos 

Robbert van Vliet tel. 06-41679005

Email: info@noordsepark.nl