Redactie:
Ontwerp website: het Bos
Technische realisatie: tot en met

Deze website is eigendom van de Bewonerscommissie Noordse Park.
De bewonerscommissie is een zelfstandige en onafhankelijke vereniging die de belangen behartigt van bewoners van de Noordse Parkbuurt.
De website is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget van Wijkservicecentrum Noordwest.

Voor vragen over de website kunt u contact opnemen met .
Hier kunt u ook persberichten en beeldmateriaal naartoe sturen.
Wij behouden ons het recht voor om artikelen aan te passen of niet te plaatsen.