achterpad

Wilt u meedenken en -werken aan een goed woonklimaat? De Bundeling zoekt mensen die voeling hebben met de belangen van huurders op het gebied van bijvoorbeeld huurprijsbeleid, stedelijke vernieuwing en verduurzaming. Of die communicatie-activiteiten kunnen ontplooien en het leuk vinden om debatten en raadplegingen te organiseren met bewoners in de wijk.

Bewonersplatform De Bundeling is een vereniging van Utrechtse huurdersorganisaties en behartigt de belangen van huurders en woningzoekenden. Onze gesprekspartners zijn de Utrechtse corporaties en de gemeente. In 2016 gaat de gemeente – samen met De Bundeling – de zeggenschap van huurders opnieuw vormgeven. Met als resultaat dat huurders méér te zeggen krijgen over het beleid ten aanzien van wonen en woonomgeving.

Wat kun je doen?

  • Meewerken aan de vernieuwing van de stedelijke huurdersparticipatie i.s.m. de gemeente en andere belangenverenigingen.
  • Zichtbaarheid van De Bundeling in de stad vergroten middels communicatie-activiteiten en sociale media.
  • Het gesprek aangaan met bewoners in de wijk.
  • Verdiepen in beleidsonderwerpen die voor huurders belangrijk zijn, zoals huurprijsbeleid, en daarover standpunten formuleren.
  • Deelname aan overleggen met gemeente en corporaties.
  • Deelname in projecten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Zelf projecten organiseren, zoals onze jaarlijkse participatieprijsvraag.

Wie zoekt De Bundeling?
De Bundeling ziet zichzelf graag als afspiegeling van de grote diversiteit van Utrechtse bewoners. Daarom zoekt zij huurders vanuit verschillende (culturele) achtergronden en/of huurders met kennis over wonen/planologie, communicatie, belangenbehartiging, rechten/bestuurskunde of cultureel-maatschappelijke vorming. Bestuurlijke ervaring is fijn maar niet noodzakelijk.

Wat biedt de Bundeling?
Je werkt met een betrokken groep mensen. Je wordt ingewerkt en ontvangt een onkostenvergoeding. Je hebt de vrijheid om zelf projecten te entameren. Je zit aan tafel met de corporaties en gemeente en leert de ins en outs van wonen en leefbaarheid. Je bouwt ervaring en een sociaal netwerk op. De Bundeling wordt ondersteund door een ervaren adviseur en een administratief medewerker.

Interesse?
Neem contact op met Miriam Sterk (voorzitter) via m.sterk@bundeling.nl (na 18 december) of Claartje Sadée (ondersteuner) via 06 46116323 of c.sadee@stade.nl. Zie ook www.bundeling.nl.

Bewaren