Omdat in 2015 de zorg in Nederland verandert, zijn in Utrecht buurtteams gestart. Zo ook in Ondiep-Pijlsweerd voor bewoners van de buurten Pijlsweerd, Nijenoord en omgeving, Ondiep, 2e Daalsebuurt en Egelantierstraat.

Wat biedt een buurtteam?
Het buurtteam biedt één aanspreekpunt met veel ervaring en contacten vanuit verschillende hulporganisaties. Buurtteam medewerkers komen uit verschillende werkvelden, waardoor er veel expertise in het team is en mensen met heel veel verschillende vragen bij het buurtteam terecht kunnen. Teamleider Ebelien Mout van buurtteam Zuilen en buurtteam Ondiep-Pijlsweerd vertelt: “Door de brede inzet van een buurtteammedewerker heeft een gezin met zo min mogelijk hulpverleners te maken. Mocht naast de hulp van het buurtteam nog andere zorg nodig zijn, dan kan het buurtteam helpen zoeken naar passende hulp of het leggen van contacten met de juiste organisatie.”

Wie bij het buurtteam aanklopt, heeft vaak ook een eigen netwerk. Bijvoorbeeld familie, vrienden of buren. Ebelien: “We proberen steun en hulp te bieden en maken gebruik van iemands eigen netwerk om bewoners zelf actief te maken. We kijken naar wat de persoon zelf kan en waar mensen uit de omgeving bij kunnen helpen of waar professionele hulp bij nodig is. Samen gaan we aan de slag, waarbij de hulpvrager de touwtjes in handen houdt.”

Voor wie?
Het buurtteam helpt inwoners, gezinnen, jongeren en ouderen met verschillende vragen of problemen die ze (tijdelijk) niet meer goed zelf kunnen oplossen. Bijvoorbeeld als er geldproblemen (schulden) zijn of problemen in het gezin of op school. Of als er zorgen zijn over opvoeding, huisvesting, gezondheid, echtscheiding, overlast, werk of eenzaamheid. Het kan ook een combinatie zijn.”
Kijk voor meer informatie over de buurtteams op www.buurtteamsutrecht.nl.

Buurtteam Ondiep-Pijlsweerd
Boerhaaveplein 100 (Gezondheidscentrum Ondiep), Utrecht
telefoon: (030) 721 05 05/ e-mail: ondieppijlsweerd@buurtteamsutrecht.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Spreekuur Buurtteam op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur op de Balkstraat 31.
Het Buurtteam is ook te vinden op de basisscholen in de wijk.