We hebben al een tijdje flink overlast van ratten in onze wijk. In februari heeft AD-journalist Jos van Sambeek er een artikel over geschreven. Na het artikel zijn er zelfs raadsvragen gesteld door Tim Schipper van de SP. Schipper wilde vooral dat de Gemeente Utrecht zijn regierol pakte en dat is nu voor een deel gebeurd. Ida Thoenes van Wijkservicecentrum Noordwest (Gemeente Utrecht) organiseerde op 8 april een wijkschouw. Hierbij waren naast wijkbewoners ook Nico Kramp en Bas van der Veer (gemeente Utrecht) en Paul Ufkes en Selvester van den Hoek (Mitros) aanwezig.

Nico vertelt tijdens de wijkschouw: “De pas onderhouden Enthofstraat is een mooi voorbeeld van hoe een onderhoudsbeurt niet helemaal goed wordt gedaan. In het project zouden alle regenpijpen goed aangesloten worden op het riool- en/ of afwateringssysteem. Dit is niet gebeurd, niet aan de voorkant van de woningen, maar ook niet aan de achterkant. Ook zijn kapotte regenpijpen niet vervangen. Hierdoor kunnen ratten vrijuit vanuit het rioolsysteem naar buiten glippen en op zoek gaan naar voedsel en droge plaatsen – zoals kruipruimtes van woningen – om zich voor te planten. De aannemer heeft niet gedaan wat is afgesproken, er is wel zand gestort, maar geen aansluiting gemaakt. Wanneer ratten binnen het gesloten systeem blijven, is het probleem beheersbaar, op deze manier niet.”

Paul Ufkes (Mitros) zegt dat jij niet met zekerheid durft te zeggen dat de aannemer zijn werk niet goed gedaan heeft. Daarvoor moet hij eerst nagaan wat de afspraken precies waren. Op basis daarvan kan worden bepaald of aannemer Jurriëns tekort is geschoten. “Wat ik gezien heb, heb ik direct gemeld bij de verantwoordelijke projectmanager bij Mitros ten behoeve van Noordse Park en Nijenoord-Oost. Ik heb hem gevraagd onze opdracht op dit punt na te zien.” Selvester van den Hoek vult aan: “Hij krijgt van ons eerst een kans op een weerwoord. Feitelijk is na de schouw van vandaag pas echt duidelijk geworden waar het probleem ontstaat en wat hier tegen te doen.”

De bevindingen van Nico Kramp, coördinator Plaagdierbestrijding van de gemeente, zijn meegenomen door Mitros en worden met de aannemer besproken. Dann is het afwachten wat nog hersteld kan worden. Woningbouwvereniging Mitros is tot 50 cm buiten de erfgrens verantwoordelijk voor alle rioolaansluitingen.

Daarnaast vormen in het park gegooid vele voedsel en achtergebleven of te vroeg buiten gezette vuilniszakken een blijvend probleem. Bewoners zouden dit niet moeten doen. Gemeente en Mitros hebben met elkaar besproken dat het aanbieden van vuilniszakken eigenlijk om een andere oplossing vraagt. In 2018 staat de aanleg van een ondergronds opslagsysteem voor vuilniszakken in de straten in de planning, zegt Bas van der Veer (Stadswerken). Er kan worden bekeken of al eerder met een vergelijkbaar en goedkoper systeem iets soortgelijks gedaan kan worden. De Gemeente Utrecht zal hierin ook samen met Mitros moeten willen investeren.

Wanneer dan alle regenpijpen én rioolaansluiting goed aangesloten zijn, er geen voedsel meer in het park wordt gegooid én er geen vuilniszakken meer open op straat liggen is de rattenplaag beheersbaar. Al deze maatregelen vragen om een extra inzet en financiën. Nu is het afwachten af wanneer een en ander ook écht gerealiseerd gaat worden.

De gemeente en Mitros zijn voor een deel verantwoordelijk voor het probleem, maar ook de bewoners hebben een rol in het schoon houden van de omgeving. Zet je vuilnis dus niet te vroeg buiten en gooi geen etensresten in het park. Alle beetjes helpen.

En verder: Neem katten, dan blijven de ratten wel weg uit je huis. Inspecteer goed alle kruipruimtes en als je ratten signaleert, neem dan contact op met zowel Mitros (Selvester van den Hoek 06-46000794 of vraag@mitros.nl ) als Wijkservicecentrum Noordwest (030-2860000 of noordwest@utrecht.nl). De bewonerscommissie blijft vragen stellen over de rattenplaag tot er een oplossing is gerealiseerd.