s4c

Starters4Communities is een organisatie waarin jonge professionals actieve bewoners ondersteunen bij het realiseren van hun ideeën en projecten voor de buurt. In Pijlsweerd mochten een aantal plannen worden gepresenteerd om kans te maken op 12 weken lang ondersteuning van jonge professionals. En ze hebben ons gekozen!

Twee teams van talentvolle jongeren gaan aan de slag met de volgende twee vragen:

1- Het park is goed aangepakt de laatste jaren en heeft veel faciliteiten. Hoe zorgen we nu dat het ook echt goed wordt gebruikt. Hoe maken we het Noordse park bekender voor externe partijen om het bruisender te maken. Bijvoorbeeld: de nieuwe sportschool om de hoek zou Bootcamplessen in het park kunnen houden… Een externe partij kan bij ons regelmatig een markt organiseren zoals de Zelfgemaakte Markt die ook op de Mariaplaats plaatsvindt of de Streekmarkt… Een culturele instelling kan in de zomermaanden kleine muziekmiddagen organiseren zoals de ‘Lazy Sunday Afternoons’ bij het Lepelenburg.

2- Is het mogelijk om een sociale horeca in de buurt te ontwikkelen? En dan het liefst aan het park? Wie en wat hebben we daarvoor nodig? Welke externe partijen zijn geïnteresseerd om mee te doen? Het liefst in de hoek, in het gebouw aan de Noordseparklaan wat nu deels antikraak verhuurd wordt en een onderwijs bestemming heeft. Welke onderwijs partijen zouden mee kunnen en willen werken? Er wordt op korte termijn een quickscan (enquete) gehouden in de buurt om de wensen en ideeën van de bewoners te inventariseren.

Mocht je interesse hebben om mee te denken hierover, geef het door via aanmelden@noordsepark.nl!