Op 29 november is het Noordse Park project samen met zeven andere projecten gepresenteerd voor de Participatietrofee  van de gemeente! De participatietrofee is bedoeld om ambtenaren van de gemeente onderling te inspireren en te laten zien op welke manieren ze hun participatie kunnen verbeteren bij het samenwerken met bewoners en andere partijen. Het burgerinitiatief voor herinrichting van het Noordse Park eindigde op een tweede plaats, vlak achter de initiatiefnemers van de herinrichting van het Prins Bernhardplein.

Het onderstaande filmpje geeft een mooi beeld van alle werkzaamheden en activiteiten die de afgelopen  jaren in het kader van de herinrichting van het park hebben plaatsgevonden:
(klik de reclame onder in beeld weg, anders mis je informatie!).

Onze nominatie was een initiatief van de gemeenteambtenaren van Noordwest waarmee we steeds samenwerken. Zij hebben ons genomineerd omdat zij het zien als een ideale voorbeeld voor burgerparticipatie met samenwerking met gemeente en verschillende andere partijen. Buurtbewoners Robbert van Vliet en Hans Bosman namen vijf jaar geleden het voortouw met een burgerinitiatief voor de herinrichting van het Noordse Park.

In de werkgroep Herinrichting Noordse Park zijn de afgelopen jaren veel partijen betrokken geweest: onder andere Gemeente Utrecht,welzijnsorganisatie Portes, Wijkraad Noordwest, de activiteitengroep van het Noordse Park, Buurtoverleg Pijlsweerd, hondenbezitters, Jongerengroepen, Hogeschool Utrecht, Woningbouwvereniging Mitros, kinderen en ouders uit de Speeltuin Noordse Park, medewerkers van de Speeltuin, Bewonerscommissie Noordse Park en bewonersgroepen uit Ondiep, Rode Bruggenbuurt, Lauwerecht en vele buurtbewoners rondom het Noordse Park en omgeving.

Landschapsarchitect Mariken van Nimwegen werd bij het project geïntroduceerd en vertaalde al onze ideeën in plannen en een wijkvisie en zorgde voor de uitvoering van de plannen die nu nog steeds volop aan de gang zijn.

Wij hebben de smaak te pakken en zijn doorgegaan met nieuwe plannen:

> Wij hebben samen met buren en gebruikers van het Noordse Park en de Speeltuin van Portes plannen gemaakt voor een herinrichting van de Speeltuin aan de Lagenoord. Woensdag 12 december van 10 tot 11 uur zijn alle bewoners die benieuwd zijn naar de plannen en/of een eigen bijdrage willen leveren, welkom om te komen bij de Speeltuin.

> Samen met actieve bewoners van drie aangrenzende buurten van het Noordse Park (Hogelanden, Hoogstraat, Lauwerecht) hebben we ideeën verzameld en een projectplan gemaakt voor het opknappen van de Gasthuismolenbrug/Vechtbrug.

Volg de ontwikkelingen via deze website en op www.facebook.com/noordsepark.