Vanaf 22 februari t/m 3 april kunt u deze enquête invullen. De vragen gaan over contacten, activiteiten en over de huidige voorzieningen, zijn er voldoende of mist u voorzieningen? Het begint bij de buurt! Wij willen uw mening in kaart brengen over onze buurt. Hoe ervaart u uw eigen buurt en wat vindt u van de huidige voorzieningen? Alle meningen van alle wijkbewoners samen vormen de basis voor een actieplan dat wij gaan aanbieden aan de politiek.

Waarom is uw mening belangrijk?

De gemeente Utrecht heeft het streven om te  groeien naar 400.000 inwoners. Dat heeft ook gevolgen voor de wijk Noordwest. Wij vinden dat de groei niet ten koste mag gaan van u, de huidige wijkbewoner. Wij vinden dat de positieve kenmerken die de 13 verschillende buurten in onze wijk hebben, behouden moeten blijven. Want het begint bij de buurt!

Uw mening geven

Vanaf 22 februari kunt u via de website van de Wijkraad Noord West doorklikken naar de online-enquête om uw mening te geven. Ook wordt de link naar de enquête verspreid via Facebook, buurtsites en WhatsApp. Tot 3 april kunt u de enquête invullen. De vragen gaan over contacten, activiteiten en over de huidige voorzieningen, zijn er voldoende of mist u voorzieningen?

Gedurende de looptijd van de online-enquête zullen ook wijkraadsleden en andere vrijwilligers de buurten in gaan om u persoonlijk te vragen.