In november 2013 heeft raadslid Pepijn Zwanenberg namens SP, GroenLinks en PvdA twee rondvraagpunten toegestuurd aan wethouder Isabella.De antwoorden op deze vragen vindt u in de pdf die u onderaan dit bericht kunt downloaden.

Met betrekking tot het doorverhuizen binnen een complex gaf wethouder Isabella aan dat Mitros naar aanleiding van de bewonersavond heeft aangegeven dit toch te willen onderzoeken/toestaan. Het is wel een beetje vreemd dat Mitros tijdens de bewonersavond vertelde dat het volgens woonadviesorganisatie Het Vierde Huis niet zou mogen. Dat klopt dus niet.

Het antwoord op vragen rondom de woonduur was minder helder. In eerste instantie antwoordde wethouder Isabella dat de sloopplannen van Mitros nooit zijn uitgewerkt. Ik heb benadrukt dat de sloop wel in de wijkvisie stond en ook aan de bewoners keer op keer is herhaald tot dat ze vorig jaar dat plan hebben laten varen. De wethouder gaf aan dit uit te willen zoeken. Ik hoopte daar intussen meer informatie over te hebben maar dat is niet zo. Ik zal wel binnenkort weer aan de wethouders mouw trekken als info uitblijft.

Inmiddels twee maanden verder kwam eindelijk het antwoord van de Wethouder. De betrokken bewoners (uit met name Petemoederslaan en Willem Hedastraat) zijn in januari 2014 over het antwoord van de wethouder op de hoogte gebracht. Het zure voor de huidige bewoners is wel, dat vele zich niet ingeschreven hebben bij Woningnet, waardoor voor doorverhuizen geen woonduur als doorstromer is opgebouwd. Naar een andere woning doorverhuizen is daarmee praktisch onmogelijk.

> Commissiebrief beantwoording vragen Noordse Park