Op donderdag 1 december is in de Schouwweteringstraat weer een deel van de herinrichting van de Noordse Park buurt gerealiseerd. De bomen in de Schouwweteringstraat zijn herplaatst.Het speelpleintje wordt heringericht met Kersenbomen, bankjes, geveltuinen en de kinderspeeltoestellen worden weer teruggeplaatst. Er is een eind gekomen aan een donker pleintje met veel overlast van duivenpoep en heel veel bladval uit de Lindebomen.

Eén van de buurtbewoners was onaangenaam verrast en niet blij met de straat zoals die nu is. Zo heeft iedere grote verandering heeft voor- en tegenstanders. Wat voor de één meer licht, ruimte en een schone speelplek is, is voor de ander armoedig en kaal. Het uitzicht op grote groene bomen is fraaier dan naar de achterkant van een loods te kijken. Ook in de tuinen zijn grote bomen weggehaald in verband met de veiligheid.

Op dezelfde dag is voor de Prinses Margrietschool in Zuilen een boomplantdag gehouden. Door de uitbreiding van de school moesten vier mooie bomen gekapt worden. De school heeft de buurt beloofd dat, als zij groen weghalen, zij ook zouden zorgen dat er groen terugkomt. Zij hebben daarom met afdeling Stadswerken van de Gemeente Utrecht overleg gehad en zorgden ervoor dat één van bomen uit de Schouwweteringstraat in de speeltuin JONG LEVEN terug geplaatst is op de plaats waar een oude Accaciaboom is dood gegaan.

De kinderen van de school waren bij het verplanten aanwezig in het kader van duurzaamheid in werken en duurzaamheid in milieu. De school wil op deze manier de kinderen meegeven dat als je groen weg haalt er ook groen voor terug moet komen. De boom is feestelijk herplaatst. Alle kinderen zijn hierbij betrokken net als het portiekcafé in Zuilen. De school is best trots dat er weer een mooie boom wordt geplant.

En ook in de Noordse Park buurt kunnen ze hierover meepraten, want een straat verder in de Engelen van Pijlsweertstraat zijn twee bomen toegevoegd aan het rijtje bomen op de groenstrook. Het wordt anders, maar na herinrichting ook wel steeds mooier in onze buurt en de wijk.

Info herinrichting Noordse Park:
http://www.utrecht.nl/images/DWS/Noordwest/2009/PDF/ondiep/Noordse%20Park%20Special%20DEF.pdf