Jan Scheepmaker is gebiedsprojectmanager Noord West & Overvecht van de gemeente Utrecht. Mariken van Nimwegen (stedelijk interieur architectuur en  vormgeving, organisatie & coördinatie oa. Herinrichting Noordse Park) werkt met hem samen om de herinrichting van het Noordse park e.o. te verwezenlijken conform ons Burgerinitiatief van 1,1 miljoen euro.


Deze week is er begonnen met het snoeien van het groen door de firma Agterberg achter de flat en op het spoortalud in het Noordse Park. Dit wordt helemaal opgeschoond voor de extra hondenuitlaatstrook.

 

Het lijkt wat onverwachts omdat er nog niets is aangekondigd en het 2-kolommenstuk met de reactie van de gemeente naar aanleiding van de inspraak op het totale plan dd 14 dec. 2009 bijna klaar is en nog verspreid moet worden.

 

Echter; De firma Agterberg liep met ander werk uit zijn planning en gaf dinsdag 17 februari 2010 aan dat zij graag vandaag wilde beginnen aan deze klus.
En eigenlijk is dat alleen maar fijn en wel om 2 redenen;

De eerste reden is; Het groen achter de flat is gemeentegroen. Er gelden strikte tijden voor het snoeien en het planten van groen. Groen waar in genesteld kan worden moet voor maart / april gesnoeid worden om het nestelen van de vogels voor te zijn.

Nieuw groen moet het liefst voor eind maart aangeplant worden anders loop je de kans dat het niet goed aanslaat en kijk je de rest van het jaar tegen een armoedige boel aan. Na deze aanplant kunnen de vogels hier dus gewoon wel in nestelen.
De tweede reden is; Dat een veelgehoorde opmerking van bewoners is “wanneer gaan ze nou eens beginnen!!!”

Mariken heeft donderdag 18 februari 2010 een afspraak staan om morgen het groenvoorstel af te ronden met de hovenier Hans Booij. Hans Booij gaat ook de groenzelfbeheergroep begeleiden. De aftrap hiervan is op 20 maart. Het groenvoorstel met de plantvakken, plantnamen en andere bijzondere wetenswaardigheden komt dan ook op de site.
Het groenvoorstel is samen met de werkgroep herinrichting Noordse park e.o.

tot stand gekomen, voortvloeiend uit het genoemde burgerinitiatief. Het groenvoorstel laat zien dat er qua oppervlak meer groen komt. Ook komen er meer en gevarieerder bomen. Het groen wordt vooral veel aantrekkelijker, zowel voor mensen als voor
vogels, vlinders, bijen e.d.
Mariken heeft intensief contact met de Bewonerswerk Initiatief Herinrichting Noordse Park. Zij heeft intensief contact met hun en zij moeten goedkeuring geven voor elk
onderdeel voor het uitgevoerd wordt!

 

Het snoeien van de Firma Agterberg is dus deel van ons plan.

 

Zin om mee te helpen? Kom dan naar de NL DOET middag in het Noordse Park.

Wij doen als bewonersgroep op 20 maart mee van 12.00 – 16.00 uur aan NL DOET, voorheen bekend als Make A Difference Day (MADD). Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Naar verwachting steken zo’n 100.000 mensen die dagen de handen uit de mouwen bij sociale organisaties. Bewonerscommissie Noordse Park en de werkgroep Noordse Park Groen zoeken nog vrijwilligers die zin hebben om mee te schoffelen en beplanten olv. ervaren hovenier Hans Booy.