Update Herinrichting NOORDSE PARK

Zoals in het wijkbericht Nieuwspijl al geschreven stond zijn de voorbereidingen voor de herinrichting in volle gang. Geregeld zullen er het komende halfjaar updates op de website staan, om u op de hoogte te houden van de vorderingen. Naast nieuws is er natuurlijk ook ruimte voor jullie reacties, ideeën en opmerkingen over de plannen.

De voorbereidingen van het talud aan het spoor is uitbesteed aan PRORAIL. Deze gaan er deze maand mee aan de slag en in principe zou er voor 1 maart een hek moeten staan pal aan het spoor.

Alleen hebben wij ook invloed te ondervinden van wetten en praktische bezwaren bij de uitvoering van onze wensen. Het geld is er wel, maar materialen en werkers zijn toch hierbij een factor van belang. PRORAIL schijnt met achterstanden te zitten.

Mariken van Nimwegen zit er bovenop om ze aan het werk te zetten en houden.


Daarnaast zijn de gesprekken met de Gemeente afgerond over de rol van Mariken en zij is aangewezen als projectleidster. We zijn daar heel blij mee, zodat de uitvoering van onze plannen ook in eigen handen van de Werkgroep Herinrichting Noordse Park blijft. Het gevaar bestaat anders dat allerlei ambtenaren hun eigen uitvoering bedenken voor onze plannen (zoals met ons ‘prachtige’ kunstgrasveld, waarbij een onnodige tweedeling van de velden is bedacht en uitgevoerd, zonder dat daar vanuit gebruikers behoefte aan was).

Wat betreft het kunstgrasveld GOED NIEUWS, deze wordt door Mariken meegenomen in de plannen en wordt weer één gemaakt. Uitvoeringsdatum is nog onduidelijk. Er gaat een hoop veranderen in 2009 en alles heeft zo zijn tijd nodig.

Het buurtplein, de hondenplek, het parkeren in de Kokkenhoflaan, het veiliger maken van de buurt, de straatlantaarns in oude stijl, het podium en de invulling van de achterzijde speeltuin gaat allemaal ergens in 2009 plaatsvinden. En natuurlijk ook het meedenken erover. We starten deze week op woensdag 10 december met een kleine groep van een tiental meiden tussen de 7 en 17 jaar om de meidenplek aan de Kokkenhoflaan te bedenken. Wil je meedenken? Kijk naar de oproep hieronder.

Volgende fase: Er volgt een informatief gesprek met de leiding van de Speeltuin Noordse Park over de plannen en met name het beheer (in de toekomst zal een deel van de speeltuin tijdens sluitingstijd toegankelijk gemaakt gaan worden voor jongeren)

Jongens en Meiden gaan in 2009 nog samen meedenken over de herinrichting van de Speeltuin Noordse Park (Het gaat hierbij om de achterzijde grenzend aan het park). Zimihc, huis van de amateurkunst gaat met Mariken in gesprek over het podium in het Noordse Park.

OPROEP: M E I D E N P L E K

Doel:

Meer leefbaarheid en verblijfskwaliteit in het Noordse Park voor onze kinderen en jongeren.

Begroting:

Voor deze ‘Meidenplek’ is een budget van 50.000 euro beschikbaar.

Er is 25.000 nodig voor de bouw en maken van een kunstgras ondergrond onder de speeltoestellen. En er kan voor ongeveer 25.000 aan speeltoestellen komen.

Opmerkingen:

Deze plek aan de Kokkenhoflaan wordt bedacht door meiden rondom het Noordse Park.

Natuurlijk is deze plek ook voor jongens en meisjes om samen te spelen.

In de eindfase mogen de bewoners en jongens het plan van de meiden bekijken en hier opmerkingen over maken.

Ouders mogen aanwezig zijn om mee te kijken en doen.

De uitvoeringsfase is in het voorjaar van 2009.

Wanneer:

Woensdag 10 december 2008

Waar:

Speeltuin Noordse Park

Tijd:

Drie uur ’s middags

Wie:

Meiden van 7 jaar tot 17 jaar

Verdere informatie: vanrobbert@zonnet.nl telefoon 0641679005