Op donderdag 25 september 2008 heeft de Gemeenteraad ingestemd met het voorstel om 1,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Noordse Park. Ook het amendement om grip te houden op de uitvoering van fase 1,5 en 6 is aangenomen, waarin onder meer is opgenomen dat de initiatiefgroep actief participeert en bij de besluitvorming wordt betrokken.

We kunnen als bewoners op een mooi eerste resultaat terug kijken, maar we zijn er nog niet. Om de rest van ons plan uitgevoerd te krijgen hebben we nog ongeveer 5 miljoen euro nodig. Toch is deze 1,1, miljoen euro al veel meer dan we in eerste instantie toegezegd kregen.

Iedereen die meegeholpen heeft en dit burgerinitiatief heeft ondertekend: bedankt! Kijk op deze website nog eens rustig naar fase 2, 3 en 4 waar we nu het komende jaar een begin mee kunnen maken.

Fantastisch nieuws!