Zoals bekend wordt het Noordse Park heringericht. Hiervoor heeft de gemeenteraad vorig jaar 1.1 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de afgelopen maanden is Mariken van Nimwegen voortvarend aan de slag gegaan met het uitzoeken van allerlei zaken die met de uitvoering hebben te maken.

Recent is er overleg geweest met de werkgroep herinrichting Noordse Park en daarbij zijn een aantal mogelijkheden doorgesproken. Zo kon Mariken al melden dat ProRail eind april of begin mei start met het verplaatsen van het hek onderaan het spoortalud in de richting van het spoor. Vervolgens zal er gewerkt gaan worden om daar de hondenuitlaatplek te realiseren.

De verkeersambtenaren en de hulpdiensten van de gemeente zijn akkoord met een verkeersknip in de Oude Pijlsweerdstraat. Dat betekent dat het plein tussen het Noordse Park en de Engelen van Pijlsweertstraat volledig vrij van verkeer kan worden ingericht. Het Oranjefonds zal een bijdrage leveren voor dit plein, door een mooie klok te plaatsen. Het wordt een kubusklok die aan vier zijden een uurwerk heeft.

Het idee is nu om de ingang van het voetbalveld ter hoogte van het plein te plaatsen. Zo wordt er een veilige oversteek gerealiseerd.
In de Kokkenhoflaan zullen drie oversteekdrempels kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor is van die zijde het Noordse Park veilig te bereiken. Op een aantal plaatsen rond het Noordse Park zullen fietsenrekken worden geplaatst.

De meidenplek(ken) op het sportveld beginnen vorm te krijgen en de speelplek voor de kleintjes (0-6 jaar) zal direct aan het plein in de Engelen van Pijlsweertstraat komen, op de plaats waar nu nog de ondergrondse afvalcontainers staan. De containers verhuizen naar de parkeerplaats bij de Oudenoordflat (met behoud van parkeercapaciteit). Er komen grotere papier- en glascontainers en een kledinginzamelpunt voor Humanitas.

De verkeersknip heeft gevolgen voor het autoverkeer richting Kokkenhoflaan/Enthofstraat. Dit verkeer zal via de Engelen van Pijlsweertstraat de wijk in komen, en via de Lagenoord de wijk weer uit kunnen. Voordat de uitvoering begint zal de gemeente Utrecht de bewoners informeren over alle aanpassingen rond het Noordse Park middels een Wijkbericht, met de daarbij behorende inspraakmogelijkheden.

De werkgroep geschiedenis zal gevraagd worden na-men voor de diverse paden te bedenken. Mogelijk kunnen ze dat bespreken met bewoners in de stand op de Dag van het Park.
De bewoners mogen zelf delen van het Noordse Park onderhouden en bedenken wat daar aan planten in kunnen worden gezet. Hiervoor hebben zich al een aantal personen aangemeld. Het zou leuk zijn als er nog een aantal bewoners zich aansluiten bij de groengroep van het Noordse Park.

Binnenkort zal de planning van al deze werkzaamheden op deze site worden gezet.