De bewonerscommissies Noordsepark en Nijenoord-Oost hebben op 27 november jl. uitvoerig gesproken met Riky Bouwman van de Nederlandse Woonbond.  Niet alleen belangstellenden uit de buurt maar ook bewoners uit andere wijken die met dezelfde maatregel van Mitros zijn geconfronteerd waren aanwezig.

Inzet van de avond was om meer duidelijkheid te krijgen over de vraag die bij een flink aantal buurtbewoners leeft: “Mag ik die plafonds weigeren?”  Juridisch gezien gaat het om de vraag : “Is het plaatsen van een brandwerend plafond tijdens deze onderhoudsbeurt een dringende maatregel?”

Mitros zegt van wel, en vindt daarom dat huurders verplicht zijn de plafonds te accepteren. Maar de juristen en experts van de Woonbond die zich over dit onderwerp hebben gebogen  komen tot een hele andere conclusie.  Volgens hen  heeft Mitros niet het recht om van bewoners te eisen om mee te werken aan de uitvoering van de splitsingswerkzaamheden. In de nieuwsbrief die u hieronder kunt downloaden, leest u er alles over.

Downloads:

> Nieuwsflits Noordse Park & Nijenoord Oost dec ’13 (pdf, 117 kb)