De gemeente wil het fietsparkeren in de wijk Noordwest verbeteren en inventariseert deze maand knelpunten. Kent u locaties in Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd waar het fietsparkeren een probleem vormt? En heeft u ideeën om dit te verbeteren? Stuur uw reactie vóór 20 juni naar fietsparkeerschouw@utrecht.nl. Op basis van de inzendingen wordt een route langs de knelpunten samengesteld en op 29 juni een wijkschouw gehouden, samen met wethouder Frits Lintmeijer. Na de inventarisatie en de schouw gaan we het fietsparkeren in Noordwest verbeteren. Hierbij letten we op de inrichting van de straat, de fysieke ruimte die voor fietsparkeren aanwezig is en het draagvlak voor een oplossing.