Grotere bomen aanplanten langs de Vecht. Het opknappen van tuinen en hofjes aan de oostoever van de Vecht. Meer groen in woonbuurten langs de Vecht, zoals Ondiep, Pijlsweerd, Overvecht en Zuilen. Over deze en andere maatregelen organiseert de gemeente Utrecht informatiebijeenkomsten met bewoners en andere belanghebbenden om hen bij de plannen én de uitvoering te betrekken.

Deze plannen staan in de concept Visie Vechtoevers, die het Utrechtse college 24 april 2012 heeft vastgesteld. Het doel ervan is meer groen en meer samenhang te realiseren in de openbare ruimte langs de Vecht. De Vecht vormt een belangrijke verbinding van de stad naar buiten. Naast een ecologische- en recreatieve functie heeft de rivier ook een belangrijke functie als groene long voor de aanliggende woonbuurten Ondiep, Pijlsweerd, Overvecht en Zuilen.

Met de buurt
Organisaties en buurtbewoners langs de Vechtoevers zijn nadrukkelijk uitgenodigd over de plannen én de verdere uitvoering mee te praten. Na de reeks participatiebijeenkomsten en de daarop volgende inspraaktermijn van 14 mei tot 24 juni 2012 stelt het college van b en w de definitieve Visie Vechtoevers vast. Mogelijk starten de eerste werkzaamheden na de zomer. Voor de uitvoering staat circa vijf jaar gepland. De uitvoering kost in totaal 900.00 euro, waarvan 800.000 euro uit het Meerjaren Groenprogramma van de gemeente Utrecht en 100.000 euro van de Bestuur regio Utrecht (BRU).

Aantrekkelijke, groene stad
De gemeente Utrecht vindt groen in en om de stad belangrijk voor haar inwoners. Utrecht streeft naar een duurzame groene stad, waar iedere inwoner op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen en op korte afstand kan recreëren in het groen. Concrete projecten zijn opgenomen in het Meerjaren groenprogramma 2011-2014, dat de gemeente jaarlijks actualiseert en te vinden is op www.utrecht.nl/meerjarengroenprogramma.

De conceptvisie kun je hier downloaden:
Conceptvisie Vechtoevers

(bron: gemeente Utrecht)