Zo is Pijlsweerd

www.beta.zoispijlsweerd.nl/

ZoisPijlsweerd heeft de ambitie om een platform te zijn voor de wijk Pijlsweerd in Utrecht. Begonnen met twitter, ontstond al snel het idee om ook iets van een tegelwand te hebben. Met deze plek versterken ze het wijkgevoel van iedereen in Pijlsweerd, of je er nu onderneemt, woont of doorheen komt op weg richting het centrum, de gracht of weer richting huis. ZoisPijlsweerd is altijd zoekende naar initiatiefnemers, verbinders, meedenkers, luizen in de pels en criticasters. Dit alles om te groeien. Dus kan jij schrijven, voor jou een kleine moeite wellicht om een postje te maken. Ben jij goed in vormgeving, verbeteringen voorstellen en uitvoeren mag je. Ben jij actief in Pijlsweerd met een eigen project, wij posten het graag door. Een sportvereniging, theatergezelschap, of groep enthousiastelingen wij dienen graag als podium. Meedenkvoorstel? Via twitter @zoispijlsweerd of info@zoispjlsweerd.nl

De Noordwester

www.denoordwester.com

De Noordwester is een onafhankelijke buurtkrant voor iedereen in Ondiep en Pijlsweerd. De krant verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van Stichting De Noordwester. De krant verschijnt in een oplage van 11.000 exemplaren en is er voor iedereen in de Utrechtse wijken Ondiep en Pijlsweerd en heeft als doel het gedrukte communicatiemiddel te zijn dat ontbrak in deze buurt.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuws. Dus hebt u nieuws of een reactie voor ons? Neem dan contact op met De Noordwester redactie via redactie@denoordwester.com

Speeltuin Noordse Park

www.speeltuinnoordsepark.nl/

Speeltuin Noordsepark is een mooie groene speeltuin tussen de Vecht en het Noordse Park, op de grens van Pijlsweerd, Nijenoord-Oost, De Hoogstraat en Ondiep. Zowel buiten als binnen valt er van alles te doen en te beleven. Schommelen, op de skelter rond crossen, van de kabelbaan, een potje voetballen en tennissen. Of wil je liever met de pomp riviertjes maken in de zandbak? Met warm zomerweer gaat het zwembad aan. Binnen kun je ook lekker spelletjes doen, bouwen, knutselen. En vergeet onze ruilbieb niet – we hebben een bonte verzameling boeken voor jong en oud! Wist je trouwens dat we ook konijnen en kippen hebben? Je kunt mee de ren in om ze te voeren of te aaien. In de keuken kun je verse kippeneitjes kopen. En als je even tot rust wilt komen: kom lekker tuinieren in de buurtmoestuin of in de kindertuintjes. Elke woensdag hebben we een leuke activiteit: de ene week is de knutselclub met oma Trudy en Ineke en de andere week de kookclub met Rachida. Eens in de maand is de bingo met Jessica.

Uitbreiding organisatieStichting Speelruimte Noordse Park kan in 2017 starten met een aantal pilotprojecten om te experimenteren met de overname van fysiek onderhoud en sociaal beheer. Hiervoor is het van belang dat de organisatie wordt uitgebreid. Een groot voordeel van zelfbeheer is dat bezoekers en buurtbewoners meer echte zeggenschap krijgen en een eigen karakter aan de speeltuin kunnen geven. Zo kunnen we bijvoorbeeld het groen een eigen invulling geven of schilderwerkzaamheden door eigen (lokale) professionals laten uitvoeren. Stichting Speelruimte Noordse Park biedt volop ruimte om mee te denken en mee te doen (bestuurlijk, in de organisatie en uitvoering). Iedereen in de buurt met ideeën voor de speeltuin, nu en in de toekomst, vragen wij om dat te laten horen. Kom langs, bekijk de agenda en kom meedoen, of doe een voorstel voor een activiteit. Contact via bestuurspeelruimtenoordsepark@gmail.com

Op Facebook zie je wat er gebeurt in speeltuin Noordse Park!

De speeltuin is elke dag open.

Wijkservicecentrum Noordwest

www.utrecht.nl/noordwest

Het wijkservicecentrum is het aanspreekpunt van de gemeente in de wijk. Wijkservicecentrum Noordwest is er voor iedereen die in de wijk woont of werkt. U kunt bij het Wijkservicecentrum onder andere terecht voor vragen over de gemeente, het indienen van ideeën voor het verbeteren van de wijk en informatie over alles wat er in de buurt of straat speelt. Ook voor meldingen over achterstallig onderhoud van speelplekken, straten en groen, overlastsituaties, veiligheid en verkeer, een afspraak met de wijkwethouder of contact met de wijkraad Noordwest bent u bij het Wijservicecentrum aan het juiste adres.

Wijkraad Noordwest

www.wijkraadnoordwest.nl

De wijkraad Noordwest is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan, dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die spelen in de wijk Noordwest. Alle tien wijken van Utrecht hebben een wijkraad. De leden van de wijkraad zijn vrijwilligers: bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties die hart hebben voor hun wijk.

Mitros

www.mitros.nl

Het merendeel van de woningen in de Noordse Parkbuurt is sociale huur. Deze zijn in bezit van woningcorporatie Mitros. Mitros is van plan deze woningen in de verkoop te doen. Dat betekent dat de huidige bewoners hun woning kunnen kopen. Wilt u dat niet dan mag u gewoon blijven huren. In dat geval wordt uw woning pas te koop aangeboden wanneer u verhuisd bent.

Selvester van den Hoek is de buurtbeheerder van Mitros en aanspreekpunt voor de huurders in de Noordse Parkbuurt. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-4600 0794.

Me’kaar

www.mekaarutrecht.nl

Me’kaar is een sociaal makelorganisatie. De sociaal makelaars bouwen aan duurzame relaties in de buurt, samen met de bewoners, professionals en instanties. De sociaal makelaars verzamelen en delen  kennis, verbinden partijen met elkaar en bouwen aan sociale netwerken. Meer informatie over wat een sociaal makelaar voor u kan betekenen is te vinden op de website van Me’kaar. In onze wijk zijn twee sociaal makelaars actief: Janneke Baan werkt vanuit Speeltuin Noordsepark en Rob Steinebach is  algemeen aanspreekpunt voor bewoners en organisaties in de wijk. Hier vind je hun contactgegevens.

Wijkagent

Marjolein Willemse is de wijkagent voor onze buurt. Zij werkt vanuit het politiebureau op de Kaap Hoorndreef 3, maar is natuurlijk ook vaak in de wijk te vinden. Marjolein is te bereiken via telefoonnummer 0900-8844 en e-mailadres marjolein.willemse@utrecht.politie.nl.

Buurtteam Ondiep-Pijlsweerd

www.buurtteamsutrecht.nl/buurtteam-ondiep-pijlsweerd

Omdat in 2015 de zorg in Nederland verandert, zijn in Utrecht buurtteams gestart. Zo ook in Ondiep-Pijlsweerd voor bewoners van de buurten Pijlsweerd, Nijenoord en omgeving, Ondiep, 2e Daalsebuurt en Egelantierstraat. Het buurtteam helpt inwoners, gezinnen, jongeren en ouderen met verschillende vragen of problemen die ze (tijdelijk) niet meer goed zelf kunnen oplossen. Bijvoorbeeld als er geldproblemen (schulden) zijn of problemen in het gezin of op school. Of als er zorgen zijn over opvoeding, huisvesting, gezondheid, echtscheiding, overlast, werk of eenzaamheid. Het kan ook een combinatie zijn. Het Buurtteam is ook te vinden op de basisscholen in de wijk. Spreekuur Buurtteam op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur op de Balkstraat 31. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Balkstraat 31
3513 XL Utrecht
telefoon: 030 7400 502

e-mail: ondieppijlsweerd@buurtteamsutrecht.nl