De Wijkraad Noordwest en Buurtoverleg Pijlsweerd hebben de afgelopen jaren meerdere malen aan de gemeente gevraagd om een samenhangend ontwikkelingskader te maken voor het gebied links en rechts van de Oudenoord en uiteraard voor de Oudenoord zelf. Hierbij inbegrepen Noordse Parkbuurt en de Nijenoord.

Bewoners maken zich zorgen over afzonderlijke ontwikkelingen langs en nabij deze centrale verkeersas. Grootschalige nieuwbouw en transformatie van kantoren en onderwijsgebouwen vindt plaats en zal verder toenemen ondermeer na het vertrek van de Hogeschool naar de Uithof. Het inwonertal van Pijlsweerd (incl. Nijenoord e.o.) zal met zeker een kwart toenemen. Van nu ca. 7.700 naar ca. 10.100 inwoners. Een drukke verkeersas die het gebied ten oosten van de Oudenoord daadwerkelijk scheidt van de voorzieningen die ten westen ervan gesitueerd zijn aan de Amsterdamsestraatweg.  Daar komt bij dat de uitgangspositie (2015) op onderdelen te wensen overlaat. De Oudenoord kenmerkt zich door druk auto- en busverkeer, files, slechte luchtkwaliteit, lawaai en is nauwelijks oversteekbaar. Bovendien, op uitzonderingen na, ‘voorzien’ van saaie karakterloze bebouwing. Ook de Weerdsingel (tussen Oudenoord en Amsterdamsestaatweg), de Kaatstraat en de David van Mollemstraat hebben te maken met ernstige verkeersoverlast, slechte luchtkwaliteit, parkeerproblemen en panden in transformatie.

Onlangs heeft de gemeente als werkdocument een aanzet voor een dergelijk kader (in concept) uitgebracht onder de naam ‘Naar een leefbare en gezonde Oudenoord, een ontwikkelingskader Oudenoord/Nijenoord’. Via een wijkraadpleging wil de wijkraad Noordwest hieraan een bijdrage leveren vanuit bewonersperspectief.
De wijkraadpleging omvat een bewonersatelier en een buurtenquête. De resultaten daarvan zijn in deze rapportage uiteengezet.

In deze rapportage leest u de uitkomsten van de enquête. De resultaten van het bewonersatelier van de wijkraad zijn opgenomen in de bijlage.
De centrale vraag in de buurtenquête is: “Hoe moet dit deel van Pijlsweerd rond Oudenoord/Nijenoord er over 10 jaar uitzien”? Het onderzoek geeft inzicht in de mening van buurtbewoners over de huidige buurt, mogelijke verbeteringen en (gewenste) ontwikkeling van de buurt. Download Buurtenquête hier.

Op een steenworp afstand ligt het Zijdebalenterrein en het terrein van het voormalige kantoor van de Sociale Dienst aan Oudenoord. Op deze beide plekken vinden grote bouwontwikkelingen plaats. Het kantoor van de sociale dienst is inmiddels gesloopt en is de nieuwbouw van de woontoren In het Noorderlicht gerealiseerd, met op de begane grond onder anderen een fitnesscentrum Fit For Free Oudenoord, kapper Servaas  en op de bovengelegen verdiepingen in totaal 220 appartementen.

Terwijl de bouwontwikkelingen ook aan de Oudenoord in volle gang zijn, is op het Zijdebalenterrein heel wat bouwactiviteiten gerealiseerd. De loods van de voormalige houtzagerij Jongeneel en omgeving wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. Uiteindelijk moet het Zijdebalenterrein een nieuwe, gevarieerde woonwijk worden, met studio’s, stadswoningen, starterswoningen, etagewoningen, loftwoningen en penthouses.  Meer informatie op de virtuele tour op de website: www.zijdebalen.nl/vt/