Beste buurtgenoten,

Het was fijn om zoveel buurtgenoten te ontmoeten op de bewonersinformatieavond op 9 oktober in de Speeltuin! Nu de onderhoudswerkzaamheden steeds dichterbij komen, is het extra belangrijk om het onderlinge contact in de buurt te versterken!

In de vorige bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat bij de bewoners behoefte is aan een bewonersinformatieavond georganiseerd door Mitros zelf. Mitros heeft dit voorstel in overweging genomen en aan de bewonerscommissies laten weten dat zij na intern beraad van mening zijn om zelf geen bewonersbijeenkomst te houden. Wel willen ze aanwezig zijn op een bijeenkomst georganiseerd door de bewonerscommissies. Daarom organiseren wij op 19 november een volgende bijeenkomst voor bewoners waarbij vertegenwoordigers van Mitros als gast aanwezig zijn om vragen van bewoners direct te beantwoorden.

Verder willen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden over de aangekondigde werkzaamheden van Mitros. Daarom hebben wij onlangs een nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid in de Noordse Parkbuurt en Nijeenoord Oost.
Heeft u de nieuwsbrief gemist? Lees hem dan hier.

Wij hopen u allemaal te zien op de volgende informatieavond op dinsdag 19 november!
Zie ook: Tweede bewonersbijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Bewonerscommissie Noordse Park e.o & Bewonerscommissie Nijenoord-Oost