Zaterdag 26 september is het weer burendag. Vorig jaar hebben we daar een leuk buurtfeest van gemaakt in een grote tent op het grasveld. Dit jaar wordt burendag niet zo groots aangepakt. We zijn nog steeds met een klein groepje…

Iedereen weet inmiddels van de plannen voor de herinrichting van het Noordse Park. Een van de onderdelen van het plan is een pleintje op de Oude Pijlsweerdstraat, tussen het grasveld en de Engelen van Pijlsweertstraat. Het Oranjefonds heeft geld beschikbaar gesteld voor een buurtklok voor op dit plein. Tijdelijk staat de klok op de stoep van de Oude Pijlsweerdstraat, maar later zal hij verplaatst worden naar het aan te leggen pleintje.

Als aftrap van de herinrichting van het Noordse Park zal de klok op burendag, 26 september 2009, onthuld worden. Hierbij worden verschillende betrokkenen van de gemeente en de politiek uitgenodigd.
17.00 Inloop met koffie/thee
17.30 Onthulling klok door …