Dit jaar werd voor de derde keer de Landelijke Opschoondag georganiseerd. Dit is de afsluiting van de jaarlijkse Week Nerderland Schoon. Nooit eerder gingen er zoveel vrijwillige handen uit de mouwen. Veel gemeenten organiseren in deze periode zelf al een opschoon- of opzomeractie. De partners van het Impulsprogramma Zwerfafval denken dat de Landelijke Opschoondag goed aan zal sluiten bij lokale activiteiten. Op deze manier worden krachten gebundeld en het bereik groter. Er wordt een signaal mee afgegeven dat we gezamenlijk de schouders zetten onder een schone leefomgeving. Dit draagt bij aan een positiever gevoel over de openbare ruimte. Daarnaast voelen mensen zich ook veiliger in een schone omgeving.

De Bewonerscommissie Noordse Park en omgeving saloot zich enthousiast aan bij dit initiatief.  Op zaterdag 15 maart tussen 11.00 – 16.00 uur zijn de Schouwweteringstraat, de speeltuin Noordse Park en het aangrenzende park, door een steeds wisselend groepje buurtbewoners en kinderen onder handen genomen. Het resultaat mocht er zijn: 15 grote vuilniszakken met zwerfvuil o.a. glas, blikjes, snoeppapier, pakken krantenfolders, takken enzovoort. Nogmaals dank voor iedereen die mee geholpen heeft!
Volgend jaar doen we weer mee en dan hopen we nog meer bewoners uit de omliggende straten te mogen verwelkomen. Dat is niet alleen goed voor een nog schonere buurt maar vooral ook gezellig!