Nieuws

Woonbond lijnrecht tegenover Mitros: “Mitros kan aanbrengen brandwerende plafonds niet verplichten”

De bewonerscommissies Noordsepark en Nijenoord-Oost hebben op 27 november jl. uitvoerig gesproken met Riky Bouwman van de Nederlandse Woonbond.  Niet alleen belangstellenden uit de buurt maar ook bewoners uit andere wijken die met dezelfde maatregel van Mitros zijn geconfronteerd waren aanwezig. Inzet van de avond was om meer duidelijkheid te krijgen over de vraag die bij een flink aantal buurtbewoners > lees verder

Kanttekeningen bij het mechanische ventilatiesysteem

Voor de verbetering van de luchtkwaliteit en het vochtgehalte wil Mitros een ventilatiesysteem aanbrengen in alle woningen. Daartoe wordt een z.g. ventilatiebox geplaatst waar ventilatiekanalen van de betreffende ruimtes op uit komen. Dit zijn de meest vochtige en vervuilende ruimtes als keuken, douche en toilet, maar ook de ruimtes die last hebben van schimmelvorming op de muren. Twee buurtbewoners > lees verder

Duurzaamheidslening Utrecht nu ook voor huurders

De gemeente Utrecht biedt nu ook huurders van woningen de mogelijkheid om een duurzaamheidslening af te sluiten. Naast eigenaren krijgen nu ook huurders de mogelijkheid om via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) een lening af te sluiten om de energiemaatregelen te financieren. Met deze duurzaamheidslening kunnen bewoners tegen gunstige voorwaarden geld lenen om energiebesparende > lees verder

19 november 2e bewonersbijeenkomst Noordse Parkbuurt en Nijenoord Oost

Beste buurtgenoten, Het was fijn om zoveel buurtgenoten te ontmoeten op de bewonersinformatieavond op 9 oktober in de Speeltuin! Nu de onderhoudswerkzaamheden steeds dichterbij komen, is het extra belangrijk om het onderlinge contact in de buurt te versterken! In de vorige bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat bij de bewoners behoefte is aan een bewonersinformatieavond georganiseerd door Mitros > lees verder

Renovatieplannen Mitros

De bewonerscommissies van het Noordse Park en de Nijenoord Oost hebben voor en na de zomer overleg gevoerd over het onderhoud dat Mitros wil uitvoeren aan onze woningen. Doel hiervan was de voorbereiding van dit project ook af te stemmen op  de wensen van bewoners. Afgelopen week echter hebben beide commissies aan Mitros laten weten dat het nu voorgestelde plan van onderhoud geen goede aanpak is > lees verder

Bewonerscommissie in actie voor renovatie

Afgelopen maandag, 12 november, kwamen huurders van een Mitroswoning in de David van Mollemstraat, Engelen van Pijlsweertstraat, Oude Pijlsweerdstraat, Schouwweteringstraat, Enthofstraat, Kokkenhoflaan en Noordse Parklaan bij elkaar in de Speeltuin van het Noordse Park. Aanleiding was de aanhoudende onzekerheid rondom de renovatie- en verkoopplannen van Mitros. De Bewonerscommissie Noordse Park maakt > lees verder