logo

Vanaf 1 januari 2015 gaan in Utrecht 18 buurtteams van start. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. De buurtteams bestaan uit een team voor volwassenen, de zogenaamde (buurt)teams sociaal en een team voor jeugd en gezin, de (buurt)teams jeugd & gezin. Deze teams werken nauw samen en kennen gezamenlijk één ingang. Ieder buurtteam sociaal wordt aangestuurd door een buurtondernemer.

Doelgroep
Tot de doelgroep van de teams sociaal horen volwassen Utrechters met meervoudige problematiek: mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld werk, opleiding, financiën, gezondheid, opvoeding of gedrag). Het buurtteam biedt hen zogeheten generalistische begeleiding en activering met als doel dat zij weer zelfredzamer worden en dat zij gaan deelnemen en bijdragen aan de samenleving. Er geldt geen scherpe afbakening in de tijd. Het buurtteam is zowel voor mensen die na een beperkte begeleidingsperiode weer zelf verder kunnen, als voor mensen die voor een langere periode begeleiding nodig hebben.

Bereikbaarheid
Elk buurtteam heeft zijn eigen locatie in de wijk. Vanaf 5 januari zijn de locaties open op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur. Op 2 januari zijn alle buurtteams ook al telefonisch en per mail bereikbaar. In de bijlage vindt u alvast een overzicht met contactgegevens per buurtteam.  In dit overzicht vindt u ook het verzorgingsgebied per buurtteam uitgedrukt in postcodegebieden.

Meer informatie
De website www.buurtteamsutrecht.nl blijft bestaan. De contactgegevens van alle buurtteams zijn ook hier te vinden. Meer algemene informatie over veranderingen in de zorg en werk in Utrecht is te vinden op: www.utrecht.nl/sociale-stad-in-ontwikkeling/ondersteuning-zorg-jeugdhulp-en-werk-in-2015

Contact
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan staan de buurtteams in uw wijk voor u klaar. Voor algemene vragen kunt u ons ook bereiken op ons centrale telefoonnummer: 030-247 03 25 of ons algemene emailadres: info@btosociaalutrecht.nl.