Nieuws

Verkiezingsdebat Pijlsweerd 2018

Op woensdagavond 21 februari wordt voor de vierde maal door de wijkraad Noordwest het verkiezingsdebat georganiseerd in Buurtcentrum Geuzenkwartier om 20 uur aan de Laan van Chartroise 166. U wordt hiervoor van hart uitgenodigd om aanwezig te zijn en uw stem en mening te laten horen.¬†Er is de afgelopen jaren in Noordwest veel gebeurd. Naast dat er veel nieuwbouw is gerealiseerd en de wijk er in meerdere > lees verder