De bewonerscommissie Noordse Park e.o. vertegenwoordigt bewoners van een 400- tal woningen van Mitros in Pijlsweerd-Noord en Nijenoord-Oost.

Het gaat hierbij om de straten: Engelen van Pijlsweertstraat, Schouwweteringstraat, Kokkenhoflaan, Enthofstraat, David van Mollemstraat, Petemoederslaan en Willem Hedastraat

Om informatie beschikbaar te maken en om de communicatie te verbeteren is er onder meer deze website. Daarnaast wordt een aantal keer per jaar huis aan huis een nieuwsbrief verspreidt en wordt af en toe in De Noordwester, de wijknieuwsbrief van het Wijkservicecentrum Noordwest over de buurt geschreven.

De bewonerscommissie zet zich onder andere in voor de belangen van bewoners uit de buurt, maar organiseert ook regelmatig activiteiten voor buurtbewoners om elkaar beter te leren kennen.

De bewonerscommissie bestaat uit:

Hans Bosman (voorzitter)

Robbert van Vliet (secretaris)

Wilma Bos (penningmeester)

Marinus ter Horst

Ineke van Essen

Joska Tuytel

Wilt u ook in de bewonerscommissie? Neem contact op! We zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste leden, zowel voor het contact met Mitros als voor het organiseren van activiteiten en het schrijven van artikelen voor de website en de nieuwsbrief.