Nieuws

Noordse Park special bij Nieuwspijl

Lees de Noordse Park special over de plannen voor de herinrichting en reageer.  > lees verder

Buurtklok voor het Noordse Park

Zaterdag 26 september was het weer burendag. Als aftrap van de herinrichting van het Noordse Park is er een klok onthuld door Floor, dochter van wethouder Rinda den Besten. Hierbij waren verschillende betrokkenen van de gemeente en de politiek uitgenodigd. Om 17.00 uur de Inloop met koffie/thee en frisdranken. Een hele gezellige burendag met zo’n 40 buren jong en oud. (Lees ook het artikel in > lees verder

26 september: Burendag

Zaterdag 26 september is het weer burendag. Vorig jaar hebben we daar een leuk buurtfeest van gemaakt in een grote tent op het grasveld. Dit jaar wordt burendag niet zo groots aangepakt. We zijn nog steeds met een klein groepje… Iedereen weet inmiddels van de plannen voor de herinrichting van het Noordse Park. Een van de onderdelen van het plan is een pleintje op de Oude Pijlsweerdstraat, tussen > lees verder

Herinrichting Noordse Park – update mei 2009

Zoals bekend wordt het Noordse Park heringericht. Hiervoor heeft de gemeenteraad vorig jaar 1.1 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de afgelopen maanden is Mariken van Nimwegen voortvarend aan de slag gegaan met het uitzoeken van allerlei zaken die met de uitvoering hebben te maken. Recent is er overleg geweest met de werkgroep herinrichting Noordse Park en daarbij zijn een aantal mogelijkheden > lees verder

Nieuws december 2008 Herinrichting Noordse Park

Update Herinrichting NOORDSE PARK Zoals in het wijkbericht Nieuwspijl al geschreven stond zijn de voorbereidingen voor de herinrichting in volle gang. Geregeld zullen er het komende halfjaar updates op de website staan, om u op de hoogte te houden van de vorderingen. Naast nieuws is er natuurlijk ook ruimte voor jullie reacties, ideeën en opmerkingen over de plannen. De voorbereidingen van het > lees verder

1.1 miljoen euro voor de herinrichting Noordse Park is rond…

Op donderdag 25 september 2008 heeft de Gemeenteraad ingestemd met het voorstel om 1,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Noordse Park. Ook het amendement om grip te houden op de uitvoering van fase 1,5 en 6 is aangenomen, waarin onder meer is opgenomen dat de initiatiefgroep actief participeert en bij de besluitvorming wordt betrokken. We kunnen als bewoners op een mooi > lees verder

Bespreking burgerinitiatief in raadscommissie

Het burgerinitiatief is op 8 juli 2008 besproken in de raadscommissie voor Verkeer en Beheer. Hans Bosman is bij deze vergadering aanwezig geweest om een toelichting te geven op de plannen (zie de tekst onderaan dit bericht). Het voorstel van het college was om in eerste instantie 600.000 euro uit te trekken voor het park en te beginnen met fase 2 en 3. Dit voorstel wordt uiteindelijk op 4 september > lees verder

Burgerinitiatief ontvankelijk verklaard (update)

Gezien de enorme hoeveelheid handtekeningen die opgehaald zijn voor het burgerinitiatief maakten we ons geen zorgen over of daar 250 geldige bij zouden zitten. De griffier van de gemeenteraad heeft dit nu bevestigd: “Van de ondersteuningen zijn er na toetsing aan de ‘Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens’ (GBA) tenminste 258 goedgekeurd.” (Daarna zijn ze gestopt > lees verder

Handtekeningen burgerinitiatief overhandigd

Vandaag heeft Hans Bosman namens de werkgroep Herinrichting Noordse Park ongeveer 1000 handtekeningen van buurtbewoners overhandigd aan burgemeester Wolfsen. De handtekeningen ondersteunen het burgerinitiatief om de kwaliteit van het Noordse Park te verbeteren. Rond 18:00, tijdens een schorsing van de raadsvergadering, kreeg de delegatie van buurtbewoners op het Stadhuis gelegenheid de handtekeningen > lees verder

Presentatie herinrichting Noordse Park

Op het buurtoverleg Pijlsweert van 10 maart 2008 was burgemeester Wolfsen aanwezig om een dvd in ontvangst te nemen met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het Noordse Park. Deze presentatie is ook hier te downloaden (32 Mb).  > lees verder