d835570275

De gemeente start op 12 oktober a.s. met de definitieve herinrichting van de Weerdsingel Westzijde. De Weerdsingel W.Z wordt opnieuw ingericht om beter aan te sluiten op de nieuwe situatie op Oudenoord en Paardenveld. De straat wordt onder meer ingericht als 30km/u straat en er wordt een fietsstrook aangelegd langs de singelzijde. De gemeente heeft ervoor gekozen om tijdens de werkzaamheden de Weerdsingel Westzijde voor het doorgaande autoverkeer volledig af te sluiten. Gedurende deze periode kunnen alleen bewoners van de Weerdsingel Westzijde de straat in rijden. Zij ontvangen hierover nog aanvullende informatie.

Het volledig afsluiten van de Weerdsingel Westzijde is noodzakelijk omdat het alternatief, het verkeer om beurten laten rijden in een om-en-om regeling, niet op een verkeersveilige manier mogelijk is en er dan grote filevorming verwacht wordt.