Voor de verbetering van de luchtkwaliteit en het vochtgehalte wil Mitros een ventilatiesysteem aanbrengen in alle woningen. Daartoe wordt een z.g. ventilatiebox geplaatst waar ventilatiekanalen van de betreffende ruimtes op uit komen. Dit zijn de meest vochtige en vervuilende ruimtes als keuken, douche en toilet, maar ook de ruimtes die last hebben van schimmelvorming op de muren.

Twee buurtbewoners hebben hiernaar nog eens met een kritische blik gekeken en hebben hier wat bevindingen opgeschreven.

1. Wat betreft de benedenwoningen in deze straten en wellicht ook in de rest van de buurt constateren we dat de grote veroorzaker van vocht in de leefruimte vooral te vinden is onder de woning.
De water- en vochthuishouding onder de vloer is zodanig dat hier meer dan de helft van het jaar de meeste vocht ontstaat. Deze trekt via de muren en kieren naar boven.Dit houdt onder meer verband met de grondwaterspiegel in de buurt van de Vecht die in natte tijden zeker 60 cm. hoger kan liggen.
Wij zien een oplossing van het vochtprobleem daarom ook in het aanpakken van de vochtige kruipruimte.
Gedacht kan worden aan het leggen van dampremmende folie en daarnaast het optimaliseren van de ventilatie onder de vloer. Uit ervaring in een woning aan de Petemoederslaan is gebleken dat het opvullen van de kruipruimte met schelpen een zeer gunstige invloed heeft op de vochthuishouding. Daar is de vocht op de onderkant van de muren verdwenen en de schimmelvorming uitgesloten. Echter dit is een nogal dure oplossing. Dit voorbeeld geeft in ieder geval aan dat de bestrijding van vocht juist in de kruipruimte ook aangepakt moet worden.

2. De kopgevels van woningen waar zich ook veel vocht verzamelt wordt door Mitros opgenomen in het onderhoudspakket. Het metselwerk en speciewerk wordt beneden vervangen.
Ook hier kan een extra maatregel genomen worden door de spouwmuurruimte te ventileren. Gedacht kan worden aan het relatief goedkope “Schrijver systeem”. Bij de toepassing van dit proces verdwijnt ook het vocht in en aan de binnenzijde van de muur.

3. Voor wat betreft het ventilatiesysteem voor de bovenwoningen kunnen we alleen gissen naar het ontwerp. Tot nog toe heeft Mitros dit in ieder geval nog niet in een modelwoning gerealiseerd.
We kunnen daarom hierover geen oordeel geven.
Wel hebben we van verschillende bewoners gehoord dat zij de loop van ventilatiekanalen via de trapruimte niet bijzonder mooi vinden. Ook voor de plaatsing van zo’n ventilatiebox zijn weinig geschikte ruimtes aanwezig.
In ieder geval pleiten we hier voor een systeem dat afzuigt via het dak boven de doucheruimte.
Een dakdoorvoer met een (hybride) mechanische ventilatie zou een mooie en natuurlijke oplossing kunnen zijn. De natuurlijke luchtstroom van de verdieping naar de verdieping erboven wordt zo geen geweld aan gedaan. Verder zou men voor vierkante ventilatiekanalen kunnen kiezen b.v. 4cm bij 10 cm. zodat het minder ruimte in beslag neemt.

Ook hebben we al eerder een oplossing bedacht met een aparte afzuiging van de bovengelegen doucheruimte, maar daar is Mitros niet op in gegaan. De argumentatie vonden we niet erg sterk.
a. twee aparte systemen kunnen de geur de woning intrekken in plaats van eruit blazen,
b. twee afzuigsystemen is geen duurzame oplossing vanwege het stroomverbruik dat verdubbeld wordt.
Dit werd verder niet in detail onderbouwd.