De bewonerscommissies van het Noordse Park en de Nijenoord Oost hebben voor en na de zomer overleg gevoerd over het onderhoud dat Mitros wil uitvoeren aan onze woningen. Doel hiervan was de voorbereiding van dit project ook af te stemmen op  de wensen van bewoners. Afgelopen week echter hebben beide commissies aan Mitros laten weten dat het nu voorgestelde plan van onderhoud geen goede aanpak is en te weinig verbetering oplevert voor de bewoners. We zijn zeer teleurgesteld over de handelswijze van Mitros!

Zoals u weet wordt al lange tijd gesproken over een onderhoudsplan van onze woningen. Was het oorspronkelijk de bedoeling om de woningen aan de Nijenoord te slopen, in 2011, hoorden wij dat er alsnog renovatie zou plaatsvinden. Daar wordt al vele jaren met Mitros over gesproken. Wat betreft de woningen aan het Noordse Park is toegezegd dat er (groot) onderhoud komt. Mitros zou de isolatie van woningen verbeteren en verder aanpassen, zodat de woningen weer 25 jaar mee zouden gaan!

Later, in juni 2012  kwam het plan naar voren de woningen aan de Willem Hedastraat en de Petemoederslaan op te knappen en te verbeteren. In het voorjaar van 2013 werd bekend dat de woningen in de Noordse-parkbuurt op vergelijkbare wijze zouden worden aangepakt. Daarbij zou ook ruimte zijn om echte verbeteringen aan te brengen. Doel van Mitros daarbij is dat de woningen een zogenaamd verkooplabel krijgen. Dat betekent dat zodra een woning verlaten wordt deze in de verkoop komt. Om dit verkooplabel voor een huurwoning te krijgen vraagt Mitros om uw medewerking. Dit staat in een informatieboek van Mitros die u dit weekend krijgt. We zullen uitleggen wat dit zoal gaat betekenen.

Als Mitros de woningen wil gaan verkopen, met andere woorden een verkooplabel wil krijgen, moeten ze voldoen aan een aantal eisen van de gemeente. Een van die eisen is dat alle plafonds in de benedenwoningen brandwerend moeten worden. Daarvoor moet de woning grotendeels ontruimd worden. Mitros vraagt u hierbij om medewerking te verlenen. De goederen die in de weg staan worden tijdelijk geplaatst in een container of een andere ruimte.  Nadat de brandwerende laag is aangebracht wordt het plafond afgewerkt en wit geschilderd. De plafonds worden niet in de oude situatie teruggebracht. Daarnaast gaat de aannemer een aantal kleine onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Ook stelt Mitros voor om mechanische ventilatie aan te brengen zodat uw woning minder vochtig is. In de gesprekken met Mitros hebben we ook voorgesteld om de geluidshinder tussen de boven- en benedenwoningen te verbeteren en isolatiemateriaal aan te brengen onder de begane grondvloeren en onder het dak. Echter hier vinden we niets van terug in de uitvoering van het project.

Zoals het er nu voorstaat worden naar onze mening onvoldoende garanties afgegeven voor bewoners die de plafonds in de oude staat terug willen hebben.  Ook schriftelijke afspraken over voorzienbare schade aan behang, pleisterwerk, gordijnen e.d. zijn niet erg zorgvuldig opgesteld. Wij zouden graag zien dat er duidelijke afspraken over de vergoeding van schades worden gemaakt. Over deze en andere zaken wilden we afgelopen week nog met Mitros in gesprek komen. Dat Mitros voorstelde dat even in de lunchpauze te doen terwijl de bewonerscommissieleden aan het werk zijn, klonk niet erg serieus. We blijven proberen om met Mitros tot een afspraak te komen maar dit geeft wel een beetje de houding aan die Mitros heeft over het doorzetten van het project.  Ook geeft het naar onze mening aan hoe Mitros tegen haar huurders aankijkt.

Daarom hebben wij onlangs via onze nieuwsbrief een brandbrief verspreid en organiseren we op woensdagavond 9 oktober om 19.30 uur een informatieavond in de Speeltuin Noordse park. We hopen u daar van harte te mogen ontmoeten!

Downloads:
– Nieuwsbrief Noordse Parkbuurt & Nijenoord-Oost, september 2013 (PDF, 178kb)