update 30 mei 2013

De klok wordt naar zijn definitieve plek verplaatst. Er ligt onder de grond meerlengte aan kabel zodat dit zonder probleem kan gebeuren. De klok staat dan min of meer op het hoogste punt van het plein. Het afschot gaat dan vooral naar de beide bomenrijen aan weerszijden en iets naar de hoeken van de doorgaande wegen.

Er is financieel helaas geen rekening gehouden met het verplaatsen van het pannaveld dus dat blijft waar het nu is.
De tafeltennistafel komt wel conform plan te staan. Om het oneigenlijke doorrijden op het plein onmogelijk te maken wordt een combinatie van grote keien en hagen gemaakt. Aan deze tekening wordt nu gewerkt.

De verkeerdrempels c.q. opgang voor het plein worden conform de tekening fase 3a-3b geplaatst. Het parkeren komt tot deze opgang waardoor je vanuit de steeg op hetzelfde niveau over het plein kan. Het plein komt daarmee zo volledig mogelijk tot zijn recht.

We zijn nog aan het denken over de invulling van de grote boomroosters van de zwarte linden. Ofwel met een liggende klinker in molenwiekverband, ofwel met Gralux, een natuurlijk, okergeel halfverhardingsmateriaal vervaardigd uit dolomietgesteente en opgebouwd uit korrels met een maximale diameter van 10 mm. Of er een klinker in molenwiekverband of Gralux wordt gebruikt, wordt in het werk bepaald op het moment dat de boomrooster op hoogte is gelegd. Pas dan is ook duidelijk in hoeverre de wortels nog ruimte laten voor een molenwiekverband.

Ook zijn er zijn acht maal twee fietsenklemmen (Tulips) in de Kokkenhoflaan in de lengterichting op de stoep geplaatst i.p.v. 8×4 schuine opstelling. De haag bij het kringloopstation zou in een u-vorm komen. Dat is niet gebeurd en dit wordt nog alsnog gedaan.