noordse-park-2009-004hogeschool-utrecht

Creatieve Marathon

HU ontmoet Pijlsweerd en Ondiep

Een dag vol creatieve sessies om van de faculteit Natuur en Techniek en haar omgeving een bruisende plek te maken.

Op de grens van de wijken Ondiep en Pijlsweerd is de faculteit natuur en techniek van de Hogeschool Utrecht gevestigd. Aan weerszijden van de route Oudenoord/Nijenoord, die Pijlsweerd in tweeën splijt. Aan weerszijden van het spoorviaduct, dat Ondiep en Pijlsweerd scheidt. Geen plek om langer dan noodzakelijk te verblijven, geen plek om even bij stil te staan.

De missie van de initiatiefgroep Technocampus is om deze plek te transformeren van doorgangshaven naar ontmoetingsplek voor onderwijs, studenten, bedrijfsleven en bewoners van buurt en stad en Noordse Park.

Op vrijdag 27 november zal hier met studenten,docenten en buurtbewoners gehoor aan worden gegeven aan de hand van een serie creatieve sessies in een creatieve marathon. Deze sessies zullen worden ondersteund door verschillende tools en technieken beschikbaar in creatieve ruimte ConceptSpace, gevestigd op de faculteit Oudenoord 700, en worden begeleid door interessante creatieve ondernemers.

Sessie 1: Doelgroep Onderzoek i.s.m. Yppah
08:00 uur tot 13:30 uur

8.00 – 9.00
Welkom en toelichting programma onder het genot van een gezamenlijk ontbijt

9.00 – 12.30
Sessie 1: Doelgroeponderzoek en probleembepaling

Onder leiding van Sander Mulder van Yppah zal het thema “HU ontmoet Pijlsweerd en Ondiep” onder de loep worden genomen.
Tijdens deze sessie ligt de focus op de buurtbewoners rondom de faculteit en de studenten en medewerkers in de faculteit. Wie zijn deze mensen? Wat interesseert hen? Hoe kunnen we deze mensen elkaar laten ontmoeten?
Met behulp van verschillende technieken en tools beschikbaar in de ConceptSpace zal gedurende de ochtend in kaart worden gebracht wie de doelgroep precies is en wat hun wensen en behoeften zijn.
De uitkomsten worden gevisualiseerd en werken als rode draad voor de rest van de dag.

12.30 – 13.30
Lunch samen met de groep van sessie 2

Sessie 2: Ideegeneratie i.s.m. DesignGoed
12:00 uur tot 17:45 uur

12.00 – 12.30
Welkom en overdracht van de resultaten uit sessie 1

12.30 – 13.30
Lunch samen met groep 1

13.30 – 16.30
Sessie 2: Ideegeneratie

Onder leiding van Thijs de Vries en Erik Driessen van ontwerpbureau DesignGoed wordt er naar oplossingen gezocht om ontmoeting tussen de buurtbewoners, studenten en medewerkers van de HU te realiseren.
Tijdens deze sessie zal er aan de hand van verschillende creatieve technieken gezocht worden naar alle mogelijkheden om ontmoeting te initiëren. Waar ontmoeten mensen elkaar? Hoe ontmoeten mensen elkaar? Wat kan ontmoeting stimuleren?
De resultaten uit sessie 1 worden hierbij als uitgangspunt genomen.De resultaten zijn concrete, tastbare oplossingen die bij kunnen dragen aan het creëren van ontmoeting. De uitkomsten worden gevisualiseerd in de vorm van schetsen, modelletjes, stop-motion filmpjes etc. en worden gebruikt als basis voor sessie 3.

16.30- 17.00
Overdracht van de resultaten aan de initiatiefgroep en de groep van sessie 3

17.00 – 17.45
Diner samen de initiatiefgroep en de groep van sessie 3

Sessie 3: Prototyping i.s.m. ProtoSpace
16:30 uur tot 22:00 uur

16.30 – 17.00
Overdracht van de resultaten uit sessie 1 en 2

17.00 – 17.45
Diner samen met de initiatiefgroep “TechnoCampus” en de groep van sessie 2

17.45 – 18.00
Vertrek naar ProtoSpace (met de auto)

18.00 – 21.15
Sessie 3: Prototyping

In samenwerking met het lab ProtoSpace zullen de resultaten uit sessie 2 verder worden uitgewerkt.
De ideeën uit sessie 2 worden samengevoegd tot een aantal concrete concepten. Deze concepten worden met behulp van de machines en technieken beschikbaar bij ProtoSpace uitgewerkt in tastbare prototypes.
Het resultaat van deze sessie zijn prototypes die weergeven hoe ontmoeting tussen de buurtbewoners en de studenten en medewerkers van de HU tot stand kan komen.

21.15 – 22.00
Presenteren eindresultaten en afsluitende borrel.